Κύριοι Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης (KIPs) της Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης- Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς.

Οι κύριοι δείκτες μέτρησης της απόδοσής μας είναι: