Η Εφορεία αποφασίζει επί συγκεκριμένων θεμάτων που χρήζουν ταχείας αντιμετώπισης και επικουρεί τη Διεύθυνση της Βιβλιοθήκης σε αποφάσεις καθημερινής λειτουργίας, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών και την επίλυση τυχόν διοικητικών ζητημάτων που απαιτούν την άποψη της κοινότητας. Η Εφορεία Βιβλιοθήκης συγκροτείται από την Διοίκηση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας με μεσολαβητή την Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης κα. Νόπη Γεροντίδου.