Πρόκειται για έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο και τεχνολογικά εξοπλισμένο στον οποίο μπορεί το κοινό να έχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο . Έχει ως στόχο να λειτουργήσει υποστηρικτικά και ως προέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σε θέματα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, επαγγελματικά, αθλητικά, οικονομικά, ψυχαγωγικά, θέματα υγείας, θέματα διοίκησης κλπ. Για το λόγο αυτό, πέραν των Η/Υ, και των εκτυπωτών, προσφέρει και μία ευρεία γκάμα οπτικοκακουστικού υλικού, γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο παρέχει προηγμένη ασφάλεια μέσω του Δικτύου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Όλος ο εξοπλισμός εποπτεύετε με νέας γενιάς λογισμικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.