Σε αυτό τον χώρος φιλοξενείτε η παιδική και εφηβική συλλογή. 

Επίσης στο εν λόγω τμήμα γίνονται κυρίως οι ξεναγήσεις των σχολείων, ενώ χρησιμοποιείται και για κάθε είδους εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνονται.