Στο τμήμα αυτό φιλοξενείται το πληροφοριακό υλικό της Βιβλιοθήκης, π.χ. εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, λευκώματα κλπ., το οποίο δεν δανείζεται, αλλά η χρήση του επιτρέπεται μόνο εντός του χώρου καθώς δίνεται η δυνατότητα φωτοτύπησης κάποιου μέρους του υλικού. Στο χώρο αυτό επίσης στεγάζεται το αρχείο μαθητικών εργασιών.