Στο χώρο αυτό γίνεται η εξυπηρέτηση των χρηστών όλων των τμημάτων της Βιβλιοθήκης, από εγγραφές μελών και δανεισμούς, έως τεχνική βοήθεια στους Η/Υ, παροχή πληροφοριακού υλικού, κλπ.