Στο χώρο αυτό φιλοξενείτε η συλλογή της βιβλιοθήκης που εμπεριέχει διάφορες εκδόσεις εφημερίδων καθώς μία γκάμα περιοδικών, επιστημονικών αλλά και ευρύτερης ύλης. Το υλικό από το εν λόγω τμήμα αυστηρώς δεν δανείζεται εκτός των χώρων της Βιβλιοθήκης, ενώ υπάρχει δίνεται η δυνατότητα φωτοτύπησης κάποιο άρθρου.