Στο τμήμα αυτό φυλάσσονται τα παλαιότερα και σπανιότερα βιβλία που διαθέτει η Βιβλιοθήκη και ουσιαστικά περιλαμβάνει κλειστού τύπου βιβλιοστάσια, δηλ. δεν είναι εφικτή η παρουσία του κοινού, αλλά ο βιβλιοθηκονόμος παραδίδει στους χρήστες το υλικό που τους ενδιαφέρει. Παράλληλα, στο χώρο αυτό φυλάσσονται τα σπάνια βιβλία, καθώς και τα βιβλία τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί, όπως επίσης και βιβλία τα οποία είναι προς ψηφιοποίηση. Το Τμήμα αυτό δημιουργήθηκε μέσω της Δωρεάς του κ. Αποστόλου που έκανε στην βιβλιοθήκη μας.