Skip to content

Γρήγορες Επιλογές

Γενικές Πληροφορίες

 • Πού βρίσκεται η Βιβλιοθήκη;

  Διεύθυνση: Ευριπίδου Ζίγκμπουργκ 65, Ορεστιάδα 682 00

 • Μπορώ να γίνω Μέλος της Βιβλιοθήκης;

  Τρόπος Εγγραφής Μέλους
   
  Για να αποκτήσει ένα φυσικό πρόσωπο την ιδιότητα του μέλους της Βιβλιοθήκης πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει σχετική ηλεκτρονική ή έντυπη αίτηση στην Βιβλιοθήκη. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και αποδοχή όλων των άρθρων του ισχύοντος Κανονισμού της Βιβλιοθήκης.

  Μέλος της Βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει όποιος επιθυμεί, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Τα παιδιά γίνονται μέλη της βιβλιοθήκης  με την άδεια του γονέα ή κηδεμόνα, συμπληρώνοντας οι ίδιοι την αντίστοιχη έντυπη αίτηση για παιδιά συνοδεύοντάς τα στην πρώτη τους επίσκεψη και εγγραφή τους στη Βιβλιοθήκη, και  ως εκ τούτου θα φέρουν την ευθύνη για την έγκαιρη επιστροφή και την καλή κατάσταση των βιβλίων που θα δανειστούν.

 • Υποχρεούμαι να καταβάλω συνδρομή;

  Όχι, τα πάντα προσφέρονται δωρεάν στους χρήστες μας!

 • Υπάρχουν χώροι ομαδικής μελέτης;

  Δυστυχώς όχι !

 • Τι είναι τα μεταδεδομένα;

  Μεταδεδομένα ονομάζονται οι πληροφορίες ή ένα σύνολο δεδομένων που ορίζουν την ταυτότητα και το περιεχόμενο ενός ψηφιακού αντικειμένου.

 • Τι είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο;

  Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι γνωστό και ως e – book. Αποτελεί μία συλλογή πληροφοριών, η οποία είναι αποθηκευμένη σε ψηφιακή μορφή, δηλ. ηλεκτρονικά. Για την ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου είναι απαραίτητη η ανάγνωση μιας ειδικής συσκευής ή ενός ειδικού λογισμικού στον Η/Υ. Η διάθεση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου μπορεί να γίνεται είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω ενός cd – rom

 • Τι ονομάζουμε ψηφιακό τεκμήριο;

  Είναι το τεκμήριο του οποίου τα γνωστικά δεδομένα ? οι πληροφορίες είναι αποθηκευμένα σε μορφή αναγνώσιμη από Η/Υ, δηλ. σε bits.

 • Τι είναι η ψηφιοποίηση;

  Η ψηφιοποίηση αφορά όλες εκείνες τις διαδικασίες με τις οποίες επιτελείται η μετατροπή ενός αναλογικού τεκμηρίου σε ψηφιακή μορφή.

 • Τι είναι το βιβλίο εισαγωγής;

  Πρόκειται για ένα βιβλίο μεγάλου σχήματος, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί τον έντυπο κατάλογο μιας βιβλιοθήκης, εφόσον σε αυτό καταγράφονται όλα τα τεκμήρια που εισάγονται σε μία βιβλιοθήκη. Σε αυτό καταχωρούνται στοιχεία, τα οποία αποτελούν την ταυτότητα του κάθε τεκμηρίου (π.χ. τίτλο, συγγραφέα, τόπο και χρόνο έκδοσης, αριθμό σελίδων, εκδότη κλπ). Επίσης το κάθε τεκμήριο λαμβάνει από το εν λόγω βιβλίο έναν μοναδικό αριθμό εισαγωγής.

 • Με ποιο τρόπο αποκτά το υλικό της μια Βιβλιοθήκη;

  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι οι οποίοι επιλέγονται για τις προσκτήσεις του υλικού μιας βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη επιλέγει το υλικό της σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: τίτλοι νέας κυκλοφορίας, τίτλοι που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών σύμφωνα με τις προτάσεις τους, βραβευμένοι τίτλοι, αντικατάσταση τίτλων φθαρμένων ? κατεστραμμένων, οι οποίοι προτιμώνται από τους χρήστες, τίτλοι οι οποίοι συμπληρώνουν τις ελλείψεις των συλλογών της βιβλιοθήκης, τίτλοι οι οποίοι περιέρχονται στην κατοχή της βιβλιοθήκης μέσω δωρεάς.

Υπηρεσίες Καταλόγου

 • Πως βρίσκω βιβλία;

  Χρησιμοποιήστε τον ηλεκτρονικό ‘Κατάλογο της Βιβλιοθήκης‘. Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης των βιβλιογραφικών στοιχείων του μεγαλύτερου μέρους της Συλλογής της Βιβλιοθήκης και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτήν.

  Για να κάνετε αναζήτηση θα πρέπει να γνωρίζετε τον συγγραφέα, τον τίτλο ή μέρος του τίτλου, είτε κάποιες λέξεις κλειδιά που περιγράφουν το θέμα για το οποίο αναζητάτε πληροφορίες.

 • Πώς μπορώ να δανειστώ υλικό της Βιβλιοθήκης;

  Στα Μέλη της Βιβλιοθήκης παρέχεται η υπηρεσία του Δανεισμού η οποία είναι διαθέσιμη είτε: α) μετά από προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού) ή (β) επιτόπια σε κάθε κτιριακή εγκατάσταση. Τα Μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικό της Συλλογής για ένα χρονικό διάστημα εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης με προσωπική τους ευθύνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δανεισμού απαιτείται από το μέλος να επιδείξει στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης την “ταυτότητα μέλους”, ώστε να γίνει ο έλεγχος για τη δυνατότητα δανεισμού από την πλευρά του και η χρέωση του υλικού στο λογαριασμό του. Επισημαίνεται ότι τεκμήρια της Βιβλιοθήκης δανείζονται αποκλειστικά στο ενδιαφερόμενο μέλος με την επίδειξη της αντίστοιχης ταυτότητας και σε κανέναν τρίτο (ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας με το μέλος) για οποιοδήποτε λόγο, καθώς αποκλειστικά υπεύθυνο για την επιστροφή τους είναι το μέλος της Βιβλιοθήκης.

  Στην υπηρεσία του Δανεισμού εντάσσονται και οι δυνατότητες:
  της ανανέωσης της χρονικής διάρκειας δανεισμού
  της κράτησης για δανεισμό ήδη δανεισμένου τεκμηρίου

 • Πώς μπορώ να δανειστώ υλικό που ΔΕΝ ανήκει στη Βιβλιοθήκη;

  Μπορείτε να ζητήσετε το Διαδανεισμό του υλικού μέσω της Βιβλιοθήκης.

 • Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υλικό, που έχει αποσυρθεί;

  Στους Καταλόγους της Βιβλιοθήκης υπάρχει για ορισμένα τεκμήρια ειδική σημείωση ότι έχουν αποσυρθεί. Σε αυτήν την περίπτωση το υλικό αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στο ενδιαφερόμενο κοινό ή δίνεται υπερσύνδεσμος (link) στο πλήρες κείμενο (full-text) μετά από ψηφιοποίηση.

  Για όσα από αυτά τα τεκμήρια, τα οποία βρίσκονται στην Βιβλιοθήκη και δε δίνεται ηλεκτρονικά πρόσβαση στο πλήρες κείμενό τους, έχει αναπτυχθεί ειδική διαδικασία η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στο υλικό αυτό μετά από αίτηση του Μέλους της Βιβλιοθήκης, καταθέτοντας έντυπη αίτηση στο γραφείο Δανεισμού.

 • Τί μπορώ να δανειστώ;

  Μπορείτε να δανειστείτε όποιο τεκμήριο βρείτε μέσα από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης και έχει ως Κατάσταση: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ.

 • Γιατί στον OPAC κάποια τεκμήρια έχουν κατάσταση ‘ΔΕ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ’;

  Ορισμένες κατηγορίες υλικού, που υπάρχουν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης, δε δανείζονται. Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν:
  – το πληροφοριακό υλικό της Βιβλιοθήκης όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιογραφίες, βιβλιογραφίες, επετηρίδες κλπ.
  – τεύχη περιοδικών
  – χειρόγραφα και σπάνιες εκδόσεις
  – αρχειακό υλικό
  – Σπάνιο υλικό
  Σε ειδικές περιπτώσεις, υλικό που δε δανείζεται φέρει ειδική σήμανση και μπορεί να δανειστεί για περιορισμένη χρονική περίοδο και μετά από σχετική αίτηση.

  Μπορείτε να φωτοτυπήσετε μέρος του υλικού αυτού σεβόμενοι πάντα το νομικό πλαίσιο σχετικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία.

 • Τι συμβαίνει σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας του δανεισθέντος βιβλίου;

  Στην περίπτωση αυτή το μέλος υποχρεούται να αντικαταστήσει το υλικό, αγοράζοντας και καταθέτοντας στη Βιβλιοθήκη ένα ίδιο βιβλίο ή κάποιο άλλο αντίστοιχης θεματικής κατηγορίας, εάν είναι εξαντλημένο, σε συνεννόηση πάντα με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

 • Το συγκεκριμένο τεκμήριο το χρειάζομαι αλλά είναι δανεισμένο.

  Εάν το βιβλίο που χρειάζεστε είναι δανεισμένο μπορείτε να κάνετε κράτηση τηλεφωνικός ή μέσω του Ψηφιακού Βοηθού ή με μία απλή επίσκεψη στην Βιβλιοθήκη. και όταν αυτό επιστραφεί να το δανεισθείτε. Αν το βιβλίο που ζητάτε που δεν υπάρχει στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης, μπορείτε να το προτείνετε και αν κριθεί σκόπιμο θα προστεθεί στην επόμενο εμπλουτισμό της βιβλιογραφικής συλλογής.

Πληροφορίες Οργάνωσης

 • Ποιές είναι οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τα μέλη της Βιβλιοθήκης;

  Η Βιβλιοθήκη αναπτύσσει συνεχώς ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των χρηστών και των μελών της.
  Τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση στις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
  1. Δικτυακός Τόπος.
  2. Online αναζήτηση στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης.
  3. Εξατομικευμένες Υπηρεσίες.
  4. Αυτόματη ενημέρωση για τις νέες προσκτήσεις στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης κατά το τρέχον έτος.
  5. Ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκης.

 • Εχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης από το σπίτι μου;

  Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες από το σπίτι.

 • Πότε χρειάζομαι την Ταυτότητα Μέλους;

  Η επιτόπια πρόσβαση στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό υλικό της Βιβλιοθήκης επιτρέπεται σε όλους τους πολίτες. Η ταυτότητα μέλους χρειάζεται οπωσδήποτε για τις υπηρεσίες δανεισμού και διαδανεισμού. 

 • Μπορώ να βγάλω φωτοτυπίες;
  Μπορείτε να βγάλετε φωτοτυπίες στα φωτοτυπικά μηχανήματα της Βιβλιοθήκης.
 • Μπορώ να συνδέσω το φορητό Η/Υ μου (laptop) στο Internet από τους χώρους της Βιβλιοθήκης;

  Αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο από το κτίριο της Βιβλιοθήκης. Η σύνδεση γίνεται ,έσω WiFi.

 • H Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική;

  Από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη στα μέλη της είναι ο δανεισμός.

 • Ποιος ο τρόπος δανεισμού του έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης;

  Το κάθε Μέλος μετά την εγγραφή του αποκτά ένα κωδικό Μέλους ΚΩΜ στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης. Δικαίωμα δανεισμού στον εν λόγω κωδικό το κάθε μέλος έχει έως 2 βιβλία βιβλία για 15 ή 30 ημέρες ανάλογα με το είδος των βιβλίων.

 • Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης μετά τη λήξη του χρόνου δανεισμού;

  Ναι υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου δανεισμού για 15 ημέρες τηλεφωνικά ή μέσω της online πρόσβασης με τον Ψηφιακό Βοηθό ή απλά με μία επίσκεψή στην Βιβλιοθήκη.

 • Υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού των βιβλιογραφικών πηγών για εκπόνηση εργασίας;

  Μπορείτε να απευθυνθείτε στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης για να σας βοηθήσει στον εντοπισμό των κατάλληλων βιβλιογραφικών πηγών εντύπων ή ηλεκτρονικών. Πέντε θέσεις εργασίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης (προσωρινά εκτός λειτουργίας) της Βιβλιοθήκης με Η/Υ είναι στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού για πληκτρολόγηση, εκτύπωση των εργασιών, πλοήγηση στο διαδίκτυο, αποστολή και λήψη e-mail, αρκεί να τηρείται ο κανονισμός της Βιβλιοθήκης και οι οδηγίες του προσωπικού.

 • Πόσες ανανεώσεις είναι εφικτό να γίνουν;

  Έχετε δικαίωμα δανεισμού μέχρι τρεις φορές από δεκαπέντε ημέρες.

  Βασική προϋπόθεση για την ανανέωση είναι, να μην έχει ζητηθεί το βιβλίο από άλλο χρήστη. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να επιστρέψετε το βιβλίο που έχετε δανειστεί.

Copyright © 2024 Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας - Municipal Library of Orestiada. All rights reserved. Created by Athanasios Mourlidis.