Ω Ρ Ε Σ Α Ι Ω Ρ Ε Σ του Γιάννη Καισαρίδη | Δείτε όλη την παρουσίαση του βιβλίου..

Ω Ρ Ε Σ Α Ι Ω Ρ Ε Σ

του Γιάννη Καισαρίδη

Δείτε όλη την παρουσίαση του βιβλίου εδώ

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023, παρουσιάστηκε το βιβλίο του συγγραφέα Γιάννη Καισαρίδη, “Ώρες αιώρες”,στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας. Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο Χρήστος Σκούπρας, Φιλόλογος, δρ. Παιδαγωγικής και η μουσικός Γιώτα Σαββαΐδου στο πιάνο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία των:

FUTURE LIBRARY

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Εκδόσεις Κέδρος