Ευχαριστούμε θερμά την κα. Γρουνίδου Βάγια για τη δωρεά βιβλίων.

Ευχαριστούμε θερμά την κα. Γρουνίδου Βάγια για τη δωρεά των εξήντα (60) εφηβικών βιβλίων που έκανε στη βιβλιοθήκη μας.