Τα #votaniakaimirodika από τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ σε όλη την Κεντρική Μακεδονία

✒️«Αυτή τη φορά συνεργαζόμαστε με σχολεία, βιβλιοθήκες και μουσεία της Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα της Εθνοβοτανικής. Μεγάλη πρόκληση να φέρνουμε πιο κοντά όλους τους φορείς Πολιτισμού και Εκπαίδευσης στην περιοχή μας και να προσφέρουμε χαρά και γνώση στα νέα παιδιά, στο μέλλον της χώρας» δηλώνει ο εκπρόσωπος της ‘Future Library’, Γιάννης Τροχόπουλος / Ioannis Trohopoulos

Η δράση υλοποιείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του υπουργείου Πολιτισμού.