Ευχαριστούμε τον κ. Μανωλά Ευάγγελο

Ευχαριστούμε τον κ. Μανωλά Ευάγγελο για την δωρεά του βιβλίου του !

Μανωλάς Ευάγγελος και Ράπτου Έλενα (Επιμ). Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 15ος τόμος: Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Δεκέμβριος 2023), διαθέσιμο στο: http://tinyurl.com/dasolppva

Ο τόμος περιέχει τριάντα μια εργασίες οι οποίες παρουσιάστηκαν στην 5η Επιστημονική Διημερίδα στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Φιλοσοφία με θέμα «Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη» η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και υλοποιήθηκε διαδικτυακά στις 22-23 Μαΐου 2021.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.