Ευχαριστούμε τον κ. Στέργιο Τσακμακλή, για τη δωρεά των τριακοσίων τριάντα επτά (337) λογοτεχνικών βιβλίων

Ευχαριστούμε τον κ. Στέργιο Τσακμακλή, για τη δωρεά των τριακοσίων τριάντα επτά (337) λογοτεχνικών βιβλίων που χάρισε στη Δημοτική βιβλιοθήκη. Με τη συνεισφορά του αυτή μας βοηθάει να παρέχουμε στους χρήστες μας περισσότερους τίτλους, να καλύψουμε περισσότερα θέματα και να διευρύνουμε τη συλλογή μας. Σε λίγες ημέρες θα είναι στη διάθεση των μελών μας.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.