Δημιουργία: Ιστοσελίδας, Ψηφιακού Βοηθού, Υπηρεσία Register, Ειδική σελίδα Δράσεων και Εκδηλώσεων, PhotoBook, Αναβάθμιση: Ηλεκτρονικού καταλόγου OPAC