Από την έναρξη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ο κ. Αποστόλου ήταν από τους μεγαλύτερους δωρητές μας, καθώς χάρισε μας πάνω από 2000 σπάνια τεκμήρια! Ίσως αυτό το πρόσωπο να ήταν και η έμπνευση της δημιουργίας της Βιβλιοθήκης. (Η ημερομηνία καταχώρησης στο Timeline είναι ενδεικτική καθώς οι δωρεές γινόταν σε διάφορες χρονολογίες)